Seminár s doc. ThDr. Albínom Masarikom, PhD. na tému „Teória a prax homiletickej činnosti“ v Seredi, dňa 8. októbra 2010


Prednáška
Fotografie