Školenie k otázkam pastorácie závislých

V sobotu 24. marca 2007 sa v zborovom dome ECM v Banskej Bystrici konalo školenie na tému „Pastorácia drogovo závislých“. Pozvaní boli všetci zamestnanci našej cirkvi. Nakoniec sa nás zišlo 25, z čoho štyria boli z iných cirkevných denominácií. Seminár viedli odborníci z praxe - Gustav Černý, riaditeľ Strediska kresťanskej pomoci a Teen Challenge Plzeň a jeho spolupracovník a jeden z vedúcich pracovníkov Teen Challenge Plzeň Karel Nyerges.
Začali sme pesničkami pod vedením Ľuboša Tagaja a Paľa Absolona. Ľuboš mal i krátke zamyslenie nad Božím slovom.
V doobednej časti školenia sme sa navzájom predstavili a vyjadrili, čo od seminára očakávame. Potom sme si zahrali hru na lekárov, ktorí majú rozhodnúť o použití séra na záchranu jedného z piatich pacientov nakazených vírusom HIV. Po výbornom obede v osvedčenej reštaurácii Soprano sme si vypočuli praktické rady z oblasti práce so závislými, niektoré dôležité zásady, ako napr. stanovenie hraníc, spísanie kontraktu, evidencia pastoračných rozhovorov, či dôležitosť vedenia zoznamu nám známych dobrých a kresťanstvu otvorených psychológov, psychiatrov a manželských poradní, ktorí by prichádzali do úvahy ako spolupracovníci pri riešení konkrétnych problémov určitých osôb.
Celá akcia bola podporená finančnou pomocou zo strany United Methodist European Board of Drug and Alcohol Concerns, ktorí nám poskytli grant na zaplatenie výdavkov spojených so školením.
Čo dodať na záver? Atmosféra bola vynikajúca. Vďaka za to patrí každému, kto sa zúčastnil, ako aj dvom neformálnym školiteľom, vynikajúcim rečníkom a (dovolím si povedať) i bavičom – Gustovi a Karlovi. Ďakujeme, bolo to fajn. Verím, že nadobudnuté poznatky neostanú len písmenami v našich poznámkových blokoch, ale prenesieme ich aj do praxe, aby sme zefektívnili a skvalitnili našu službu ľuďom v núdzi.

Fotky z akcie


<Späť