Ako pracovať ešte efektívnejšie s rôznymi vekovými skupinami v našich zboroch

V sobotu 29. marca 2008 sa v zbore ECM Michalovce konal motivačný kurz pre vedúcich: „Ako pracovať ešte efektívnejšie s rôznymi vekovými skupinami v našich zboroch“. Zúčastnilo sa 27 ľudí z rôznych miest Východného Slovenska, kde slúži naša cirkev (Jenkovce, Košice, Michalovce, Slavkovce, Veľké Kapušany). Medzi účastníkmi boli aj dvaja zástupcovia ekumény, konkrétne z Cirkvi bratskej. Workshop organizoval Inštitút vzdelávania v spolupráci s misijným strediskom Effatha pod vedením školiteľov ThDr. Dany Sirkovskej a Mgr. Filipa Veselého. Bol realizovaný za finančnej podpory biskupskej kancelárie Centrálnej konferencie ECM pre Strednú a Južnú Európu.
Účelom motivačného kurzu bolo podať praktické rady, návrhy a informácie na zlepšenie efektívnosti práce vo vnútri jednotlivých zborov. Cieľovou skupinou boli nielen kazatelia a misijní pracovníci – zamestnanci cirkvi, ale najmä laici a členovia zborov, zapojení do nejakej služby vo svojom cirkevnom spoločenstve. Témy workshopu sa týkali princípov motivácie ľudí, rozvoja a využitia kreatívnych metód pri vyučovaní biblických právd, či základov spevu a práce s hlasom detí v besiedke. Rovnaký workshop sa bude konať v blízkej budúcnosti aj pre zbory ECM na strednom a západnom Slovensku. Najbližšie plánujeme dňa 4. 10. 2008 od 9,00 do 17,00 hod. pravdepodobne v Trnave. Podrobnosti a presné informácie budú včas zverejnené.


<Späť