Školenie v Michalovciach, dňa 13. júna 2009 - Význam disciplíny v cirkvi

V Michalovciach sme sa spoločne zamýšľali nad významom disciplíny v cirkvi. Prebrali sme Starý a a Nový zákon,poukázali na ekumenický diapazon a na záver prebrali cirkevný poriadok ECM.

Na stiahnutie:

Význam disciplíny v cirkvi

Kázeň - zatemnené oči

Fotky z akcie


<Späť