Seminár "Vodcovstvo a vedenie II." v Banskej Bystrici dňa
26. septembra 2009.


Zápisky z prednášky
Fotografie