DOGMATIKA (garant: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.)
1. ročník
Wesley, J.: Standardní kázání 1 - 20
Cesta k Bohu
Cesta s Bohem
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.
2. ročník
Wesley, J.: Standardní kázání 21 -33
Kázání našeho Pána na hoře
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.
3. ročník
Wesley, J.: Standardní kázání 34-44
Cesta posvěcení I.
• Schneeberger, V.: Kořeny sociální činnosti J.Wesleyho
Požaduje sa odovzdanie písomnej práce z jednej alebo druhej publikácie.
4. ročník
Wesley, J.: Standardní kázání 45 - 53
Cesta posvěcení II.
J. Wesley a predestinace, dvě kázání
• Metodismus v rodině církví
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky

ETIKA (garant: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.)
1. ročník
• Marquardt, M.: Praxe a zásady sociální činnosti J.Wesleye - I. časť
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.
2. ročník
Marquardt, M.: Praxe a zásady sociální činnosti J.Wesleye - II. časť
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.
3. ročník
• Všeobecná pravidla, Charakteristika metodisty, seminář Sociální zásady
a Sociální vyznání ECM
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.

EXEGÉZA (garant: Mgr. Ivana Procházková, Th.D.)
3. ročník
• Písomná práca
Požaduje sa vypracovanie písomnej práce na zadanú starozmluvnú tému, včítane exegézy s prihliadnutím
k Poznámkam J. Wesleyho.

4. ročník
• Písomná práca
Požaduje sa vypracovanie písomnej práce na zadanú novozmluvnú tému, včítane exegézy s prihliadnutím
k Poznámkam J. Wesleyho.

CIRKEVNÉ DEJINY (garant: Mgr. Josef Červeňák)
1. ročník
Deník Johna Wesleye
• Lean, Garth: John Wesley - svědek Boží moci
Požaduje sa vypracovanie písomnej práce na zadanú tému (asi 5 normostrán).
2. ročník
Brose, Martin E.: Charles Wesley, zpěvák metodismu
• Denglerová, Sandy: Susanna Wesleyová
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.
3. ročník
Schneeberger,V.: Metodismus v Československu
• Withrow, W.H.: Průkopníci metodismu
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.
4. ročník
• Schneeberger,V.: Přehledné dějiny metodismu
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.

PRAKTICKÁ TEOLÓGIA
A PRAX
(garant: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.)
1. ročník
Poriadok Evangelickej cirkvi metodistickej
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.
•”Moje povolanie k službe v ECM.”
Požaduje sa vypracovanie písomnej práce na túto tému (asi 3 normostrany).
14 dní letnej prázdninovej praxe
2x za semester (4x ročne) nedeľná "kazateľská prax" na určených zboroch.
Schvaľuje predseda Rady SO ECM.
2. ročník
• Schneeberger V. D.: Všechno podle řádu - struktura metodistického probuzení
Požaduje sa vypracovanie knižného referátu v rozsahu 5 normostrán.
Kázanie
Požaduje sa vypracovať kázanie na zadanú metodistickú tému.
14 dní letnej prázdninovej praxe
2x za semester (4x ročne) nedeľná "kazateľská prax" na určených zboroch.
Schvaľuje predseda Rady SO ECM.
3. ročník
Liturgické texty ECM,
• Žák, V. A.: Význam liturgie
• štruktúra spevníka ECM
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.
• Kázanie
Požaduje sa vypracovať kázanie na zadanú metodistickú tému.
14 dní letnej prázdninovej praxe
2x za semester (4x ročne) neděľná “kazateľská prax” na určených zboroch.
Schvaľuje predseda Rady SO ECM.
4. ročník
Osobný manažment času v kazateľskej práci a ako si predstavujem prácu na zbore.
Požaduje sa vypracovať písomnou prácu na túto tému v rozsahu
5
normostrán
Procházka, P.: Duchovná skúsenosť a komunikácia evanjelia
Požaduje sa vykonanie ústnej skúšky.
14 dní letnej prázdninovej praxe
2x za semester (4x ročne) nedeľná “kazateľská prax” na určených zboroch.
Schvaľuje predseda Rady SO ECM.


1 2

TOPlist