Rozhodnutím Výročnej konferencie Evanjelickej cirkvi metodistickej zo dňa 2. mája 1996 vznikol Inštitút vzdelávania ECM a pôsobil ako súčasť Evanjelickej cirkvi metodistickej. V roku 2001 získal právnu subjektivitu ako cirkevná organizácia zaregistrovaná na Ministerstve kultúry SR.

Činnosť Inštitútu vzdelávania ECM je zameraná na poznávanie Biblie a kresťanstva. Riadi sa Článkami viery Evanjelickej cirkvi metodistickej a Cirkevným poriadkom ECM. Zabezpečuje k tomu študijné materiály a pomôcky ako aj sprostredkúva lektorov.

K implementácii poslania Inštitútu vzdelávania ECM sa uplatňujú tieto činnosti:

  • prednášková činnosť (najmä Jednotný lektorát ECM)            
  • zborové biblické školy I. a II. stupňa
  • teologický seminár ECM

Pozrite si plagát DETM

TOPlist