Recenzie

KOPAS, G.: How to Have That Difficult Conversation. Gaining The Skills for Honest and Meaningful Conversations

SIRKOVSKÝ, Ľ.: Kde Duch pusobí

BATKA, Ľ., TOROK, D., POSCHOVÁ, M. et al.: Lutheranus; Studie a texty k teologii a dějinám luterské teologie (Demonologie, Svátosti, Tradice)

PERES, I.: Úloha cností v gréckej eschatológii

DIKEJ, J. : Opakovať kázeň?

STEARNS, Robert. Tři domy. Radikální islám, militantní sekularizmus a mýtus koexistencie. Jaké je řešení?

DEMAEREL, Ignace. 95 tezí o humanismu. Křesťanství versus osvícenstvíi, sekularismus a volnomyšlenkářství.

SCAZZERO, P. a BIRD, W.: Emocionálně zdravá církev.

RYRIE, Charles Caldwell: Biblical Theology of the New Testament

ONDRÁŠEK, Martin – Moďoroši, Ivan (Eds.) Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte.

POKORNÝ - VAĎURA: Má to smysl.

KIERKEGAARD, Soren: Nácvik kresťanstva - Posúďťe sami

Foster, Charles R.: Educating Congregations. The future of Christian Education.

FRANC, Aleš: Pozadí a teologie kurzů Alfa

FABIAN, Anton: Vydarený život I. Zamyslenie inšpirované evanjeliom.

HARVEYOVÁ, Bonnie C.: D. L. Moody - Odvážný zvěstovatel

MOHABIR, Philip: Ježíšovy ruce

ADAMS, Donald L. : With Hands Outstretched Actively seeking the Mind of Christ

FILIPI, Pavel: Po ekumenickém chodníku

MCDOWELL, Josh. Viac ako tesár

GRÜN, Anselm . Pracovat i žít

MRÁZEK, Jiří. Zjevení Janovo

GALEA, Ray. Prázdne ruky vystieram. Porozumenie rozdielom medzi rímsko-katolíckou a protestantskou vierou.

WALTON, J. H.: Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament. Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible

Kubíková, J. Kázání od času předreformačního k velkému probuzení.

Assländer, F. – Grün, A. Time management jako duchovní úkol.

Bravena, N. Ježíš Kristus, bratr a bližní na mém místě. Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera

GRUN, A. Deprese jako šance. Spirituální impulzy

EAGER, G. B. Jak přivádet děti ke Kristu

KUNG, H. Krédo. Apoštolské vyznání víry dnes?

KUBÍKOVÁ, J.: Křesťanský domov

VOGEL, R.: Osobně mluvit s Bohem

PACKER, J. I.: Evangelizace a Boží svrchovanost

BRUCE, F.F. Věrohodnost Nového zákona

MÍČAN Vladimír: Nevratem v nový svět

WILLIAMS, C. W.: Die Theologie John Wesleys

NECOV, Neco Petkov: Dějiny Vojvodova

DENGLEROVÁ, W.: Susanna Wesleyová - služebnice Boží

HAJKO, D.: Filozofické návraty a vízie.

David A. DeSilva: Honor, Patronage, Kinship, and Purity.

GLUCHMAN, V.: Etika na Slovensku

THEOVÁ, Anne Mei:  Paliativní péče a komunikace

MASARIK, Albín: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro: Sdílení naděje

BROSE, Martin E.: Charles Wesley

LEAN, Garth: John Wesley

HARRISON, Eugene M. - WILSON, Walter L.: Ako niesť evanjelium

WELLS, David F: The Courage To Be Protestant

MARQUARDT, Manfred: Praxe a zásady sociální činnosti Johna Wesleyho

HANESOVÁ, Dana: Náboženská výchova v školách

ŠOLTÉSOVÁ, Viktória - ROBERSTON Randolph G.: Misiológia so zameraním na rómske komunity

FAZEKAŠ, Ľudovít: Ľudskí ľudia

FAZEKAŠ, Ľudovít: Kozmetický kozmos

HANES, Pavel: Interaktívny úvod do filozofie

HANES, Pavel: Filozofia pre teológov

FAZEKAŠ, Ľudovít: Etika v náboženských systémoch

HELLER PRUDKY,: Obtizne oddily knih Mojzisovych

Karel A DEURLOO,: Exodus a exil

HALEVI, Shimon: Škola duše (Její cesta a úskalí)

WARREN, Rick: Proč jsme vůbec tady

TURNIER, Paul: Vina

PÖHLMANN, Horst GEORG - STERN, Marc: Desatero v životě židů a křesťanů

GOOCH, John Wesley for 21 century

PORTER, J. R.: Život Ježíše Krista

SUGER, Opat: Spisy o Saint-Denis

PEETERS, Christopher, GILLBERG, Theo.: Autismus-zdravotní a výchovné aspekty.Praha: Portál,2003

DOBSON, James: Výchova chlapců

WARREN, Rick. Cílevedomá církev

 

TOPlist