Teologický seminár ECM

Učebný plán (číslo označuje počet prednáškových hodín, s = skúška)

1. ročník ZS LS
Prijímacia skúška (komisia) 2 -
Angličtina/Nemčina I. (prof. Pavel Procházka) 6 8
Cirkevné dejiny I. (svet.) Jiří Bassano           4 4s
Dogmatika I. (Mgr. Ivana Procházková, Th.D.) 8s -
Duchovný rast a učeníctvo (prof. Pavel Procházka) 4 -
Latinčina (prof.. Pavel Procházka) - 8s
Liturgika a vedenie bohoslužieb (Mgr. Ivana Procházková, Th.D.)   - 4s
Manažment času (prof. Pavel Procházka)      4s -
Prax I. (Mgr. Alena Procházková)  26 26
Rétorika (Mgr. Josef Červeňák) 2 2
Gréčtina (Mgr. Petr Procházka)       8 8
Šírenie evanjelia (Mgr. Josef Červeňák) 8 8
Úvod do teológie (prof. Pavel Procházka)       4s -
Základy pastorálnej psychológie (prof. Pavel Procházka) - 8s
Znalosť Biblie (prof. Pavel Procházka)            4 4
80 80

2. ročník ZS LS
Angličtina / Nemčina II. (prof. Pavel Procházka/ ThDr. Dana Sirkovská) 8s -
Dejiny metodizmu (Mgr. Josef Červeňák)    2 2s
Dogmatika II. (Mgr. Ivana Procházková, Th.D.)  8s -
Etika I. (prof. Pavel Procházka)                - 8
Homiletika I. (Mgr. Petr Procházka) 4 4
Moderná teológia misie (Mgr. Josef Červeňák) 4 -
Pozadie SZ a NZ (Mgr. Petr Procházka)        8s 8s
Prax II. (Mgr. Alena Procházková) 26 30
Gréčtina II. (Mgr. Petr Procházka)  8 8s
Úvod do SZ a NZ (Mgr. Petr Procházka) 8s 8s
Zakladanie zborov a budovanie cirkvi (prof. Pavel Procházka)                4 4
80 72
3. ročník ZS LS
Dogmatika III. (Mgr. Ivana Procházková, Th.D.)  8s -
Domáce cirkevné dejiny (Jiří Bassano) 4 4s
Etika II. (prof. Pavel Procházka)              8 -
Exegéza NZ (Mgr. Petr Procházka)                - 8
Homiletika II. (Mgr. Petr Procházka) 4 4
Kresťanská výchova detí (Mgr. Josef Červeňák) 4s 4
Kresťanské poradenstvo (prof. Pavel Procházka) 8 -
Prax III. (Mgr. Alena Procházková) 30 30
Religionistika (Jiří Bassano)             4s -
Teológia SZ a NZ (Mgr. Petr Procházka) 8s 8s
Výklad SZ (Mgr. Petr Procházka)   8 -
Konzultácie k záverečnej práci, obhajoba a záverečná skúška             2 14
  88 72

Záverečná skúška sa koná povinne z predmetov : biblistika a dogmatika a tretieho predmetu, ktorý si študent vyberie: buď praktická teológia alebo cirkevné dejiny.

1 2

TOPlist